Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật - LVG789

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật an ninh của thông tin cá nhân khách hàng. LVG789 không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba kể cả khi có quy định và lệnh của tòa án.

Một đảm bảo khác cho quý khách là Tài khoản ngân hàng của chúng tôi là không thể soi xét do được đặt ở chế độ bảo mật theo dõi cấp cao.

Tất cả các giao dịch qua ngân hàng đều được đảm bảo tính pháp lý nhờ hệ thống phân tán dòng tiền hợp pháp bằng kỹ thuật kinh doanh ngoại thương.

Chúng tôi tự quyết định và cung cấp các thông tin của khách hàng cho bên cung cấp dịch vụ thanh toán để đưa ra các kết luận khi có tranh chấp về thanh toán.

Tất cả các thông tin được cung cấp bởi người dùng và được truyền tải qua Hệ Thống An Toàn-Secure Socket (SS 12)