LVG789 có giá bao nhiêu cho mỗi credit ( điểm ) chơi ?

Đặt cược bằng điểm, không trực tiếp bằng VND, với giá quy đổi linh động từ 20-100k cho mỗi điểm.

Nếu bạn chọn mức giá 100k cho 1 điểm. Bạn nạp 1 triệu đồng, bạn có 10 điểm để chơi.

Chương trình khuyến mãi cho từng mức giá đối với bong88

  100k/điểm  50k/điểm Thấp hơn
Chương trình tri ân Yes    
Làm tròn Credit mỗi ngày <0.5 vẫn làm tròn lên

 

vd: 5.2 tròn 6

>=0.5 làm tròn lên

 

<0.5 làm tròn xuống

luôn làm tròn xuống

 

vd: 5.8 tròn 5

Hoa hồng nhân 5 đối với bong88 Yes Yes Yes
Hoa hồng nhân 6 đối với bong88 Vip